Pojmovnik vsebuje jasne in razumljive razlage umetnostnozgodovinskih pojmov, na katere so nas opozorili učitelji* zadnjega triletja osnovnih šol in profesorice* srednjih šol na ciklu delavnic Mozaik sodobnih umetnosti, rekoč da pogrešajo pedagoško gradivo, s katerim bi to izrazje približali učencem (in sebi).


Sedmerica, ki je pripravila delavnico, je s spletnim pojmovnikom poskušala ustvariti niz vstopnih mest za lažje razumevanje posameznih terminov in tako približati sodobno umetnost izobraževalcem in mladim, posebej tistim, ki se s sodobno umetnostjo srečujete prvič.


Namen pojmovnika ni, da bi o posameznih umetniških pojavih povedal karkoli preglednega, do kraja analitičnega ali celovitega, ampak da bi na nekatere vidike umetniških pojavov, teženj, gibanj ali smeri prislonil povečevalno steklo. Težavnejše pojme smo opisali na primerih sodobnih umetniških del in za lažjo kontekstualizacijo dodali nekaj splošnejših izrazov. Razlage vsebujejo slikovno gradivo, vprašanja in uporabne naloge, ki tako izobraževalcem kot mladim omogočajo izkustven, premišljen in dialoški pristop.


Vabimo vas, da preizkusite naš mali pojmovnik.


Veseli bomo tudi vašega odziva. Komentarje, vprašanja, primere uporabe pojmovnika pri pouku ali ob drugih priložnostih, pa tudi predloge za pojme, ki bi jih veljalo še vključiti, lahko pošljete na: svodobnost@gmail.com.Na fotografiji: Joseph Kosuth, Eden in trije stoli (One and Three Chairs), 1965.

*Spol je v pojmovniku rabljen generično, velja za moške, ženske in nebinarne osebe.
_______________________________________________________


Projekt Svodobnost je trajal od oktobra 2018 do konca leta 2019.

Podpora: Ministrstvo za javno upravoZa celovitejši pregled priporočamo naslednja dela:

  • Nadja Zgonik (ur.), Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945, Študentska založba, Ljubljana, 2013.
  • Skupine, gibanja, težnje v sodobni umetnosti od leta 1945, Studia humanitatis, Ljubljana, 2003.
  • Miško Šuvaković, Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950, SANU i Prometej, Beograd, 1999.


Gesla smo pripravili Nevena Aleksovski, Tea Hvala, Miha Kelemina, Sebastian Krawczyk in Rok Vevar v okviru projekta S(v)odobnost - svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost. Med projektom smo oblikovali in izvajali programe kulturno-umetnostne vzgoje za mlade med 14. in 20. letom starosti. Nagovarjali smo tudi učitelje, mladinske delavce in druge izobraževalce, ki želijo mladim približati sodobne umetniške prakse in prostore, v katerih jih je mogoče izkusiti.


Partnerji

Pridruženi partnerji

  • Gimnazija Poljane
  • MG+MSUM
  • CUK Kino Šiška
  • DIEHL+RITTER gUG, Berlin
  • Lokomotiva – Centre for new initiatives in arts and culture, Skopje

MALI POJMOVNIK SODOBNE UMETNOSTI