Delavnica je interdisciplinarni hibrid med vodenim ogledom umetnin in razstavnih prostorov, analizo treh izbranih sodobnih umetniških del ter predstavitvijo umetniških kontekstov in kulturno-produkcijskih organizacijskih modelov. Namenjena je vsem, ki želite bolje spoznati sodobna umetniška dela in načine, na katere lahko obogatijo pouk.


Uporablja metodologije:
(a) strukturiranega predavanja,
(b) diskusije,
(c) dejavne participacije udeležencev (dejavnega asociiranja),
(d) ludističnih strukturnih postopkov, kakršni so značilni tudi za ustvarjalne procese v sodobnih umetnostih,
(e) terensko pedagogijo (ekskurzija, ogled) in
(e) izmenjavo odzivov med udeleženci in snovalci.


Delavnica je zasnovana inkluzivno, tako da je dostopna različnim starostnim skupinam, in sloni na dinamičnem pedagoškem pristopu so-poučevanja (pedagogi s področja sodobne umetnosti se izmenjujejo in fluidno vključujejo v pedagoški proces).


Poudarek je na vsebinah za OŠ (zadnja triada) in SŠ, delavnica traja 90 minut in poteka v AKC Metelkova mesto in Muzejski četrti Metelkova. Število udeležencev je omejeno na 15 ljudi.


Prijave na svodobnost@gmail.com.


Brezplačna predstavitev delavnice bo jeseni 2020 potekala na Kulturnem bazarju (datum in prijavnica bosta objavljena na njegovi spletni strani).


Delavnica je osredotočena na spoznavanje treh izbranih sodobnih umetniških del, ki jih druži podobna tematika. Po ogledu vsakega dela na različnih krakih AKC Metelkova mesta sledi kratek strokovni uvod, za njim pa moderirana razprava o videnem. Izbor del in pogovor z udeleženci usmerjajo naslednja spoznanja:

  • da učni načrt za srednje šole v celotnem šolskem letu sodobni umetnosti namenja le dve šolski uri, zato mora biti njena obravnava zgoščena in izvirna, da si jo dijaki zapomnijo,
  • da se zaradi naglih tehnoloških in družbenih sprememb pedagoginje in pedagogi danes pogosto čutijo odtujene od svojih učencev, vendar jih sodobna umetnost lahko vsaj začasno zbliža in
  • da s pomočjo sodobnih umetniških del lahko pri pouku obravnavamo najrazličnejša zgodovinska obdobja in družbene pojave; v OŠ ne le pri likovni vzgoji, temveč tudi pri zgodovini in državljanski vzgoji, v SŠ pa tudi pri sociologiji in nekaterih izbirnih predmetih.
Primera preteklih delavnic


1. Telo kot medij, golota v umetnosti, kolektivno avtorstvo

Jérôme Bel, Shirtology (1997)

Marina Abramović, Ritem 0 (1974)

kolektivno delo, Mozaik, 1997-, AKC Metelkova mesto

Poročilo z delavnice.


2. Kaj se zgodi z umetnostjo, ko izstopi iz galerije?Dan Perjovschi, Leta 1990 smo govorili o svobodi, zdaj govorimo o denarju (2011)

Poslikava južne stene stavbe Garaže v AKC Metelkova mesto (2005)

Trisha Brown, Človek, ki hodi po stavbi navzdol (1970)


Delavnico smo leta 2019 pripravili Nevena Aleksovski, Tea Hvala, Miha Kelemina, Sebastian Krawczyk, Dana Terzić, Rok Vevar in Adela Železnik v okviru projekta S(v)odobnost - svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost. Med projektom smo oblikovali in izvajali programe kulturno-umetnostne vzgoje za mlade med 14. in 20. letom starosti. Nagovarjali smo tudi učitelje, mladinske delavce in druge izobraževalce, ki želijo mladim približati sodobne umetniške prakse in prostore, v katerih jih je mogoče izkusiti.Foto: Nevena Aleksovski.


DELAVNICA MOZAIK SODOBNIH UMETNOSTI